Minecraft 1.3

We weten dat Minecraft 1.3 gereleased is. Echter, Bukkit voor MC 1.3 is er nog niet. En daarnaast vraagt de map ook nog wat voorbereidingstijd. Het zal waarschijnlijk nog tot morgenavond duren voordat de server vernieuwd word!

Update: Bukkit is geupdate, maar er is nog een issue waardoor de dynmap plugin niet werkt. Word waarschijnlijk wachten op een stable versie van Bukkit.

We know Minecraft 1.3 is released. However, Bukkit for MC 1.3 isn’t here yet. Plus setting up the map will take some preperation time. It’ll probably take until tomorrow evening before the server can be renewed!

Update: Bukkit has been updated, but there’s an issue that causes dynmap to malfunction. We’ll probably have to wait for a stable Bukkit version.

Contest End & Guerilla Faction Wars

De Minecraft Olympics Build Contest is geëindigd! De winnaars zullen morgen aangekondigd worden in dit topic. Nu dat over is, tijd voor onze volgende attractie.

Guerilla Faction Wars! Deze variant op standaard Faction Wars zal lopen tot de release van Minecraft 1.3. De gameplay is enigszins veranderd: spelers hebben minder faction power, en er is een limiet aan power per faction. Daarnaast zijn furnaces, enchantment tables en brewing stands geblokkeerd. Deze moet je nu op de map zien te vinden, en vechten controle over het gebied! Volg dit topic voor verder nieuws.

The Minecraft Olympics Build Contest has ended! The winners will be announced in this topic tomorrow. Now that’s over, it’s time for our next attraction:

Guerilla Faction Wars! This variant of default Faction Wars will run until Minecraft 1.3′s release. The gameplay has changed somewhat: players have less faction power, and there’s a limit to the amount of power per faction. Besides that, furnaces, enchantment tables and brewing stands have been disabled. These can be found across the map, and you’ll have to fight for control over the area! Follow this topic for further news.

Mr. Green Minecraft Olympics Build Contest

Omdat Minecraft 1.3 even op zich laat wachten, organiseren we nu een bouw wedstrijd op de server! Het doel is een olympische arena of speelveld te maken met je faction, waarin elk willekeurig spel gespeelt kan worden, zelfs een die je zelf verzonnen hebt! Meer info, over de prijzen en hoe mee te doen, hier.

Because Minecraft 1.3 seems to let us wait a bit longer, we’re now organising a building contest on the server! The goal is to build an olympic arena or playing field together with your faction, in which any kind of game can be played, even one you made up! More info, about prices and how to participate, here.

Minecraft 1.3 news

Jeb, de huidige Minecraft ontwikkelaar, heeft in de laaste Minecraft snapshot aangegeven dat Minecraft 1.3 binnenkort uitkomt. Naar schatting is dit volgende week of de week daarna. Onze map reset zal dan ook plaatsvinden!

Jeb, the current Minecraft developer, reported in the last Minecraft snapshot that Minecraft 1.3 will be released soon. We estimate this is either next week or the week after that. Our map will be reset at the same time!

Admin update

Wij verwelkomen Awesomeo_5000 tot de admin club van onze server. Samen met mij (Clavus), Darkstar en Corby zal hij de server schoonhouden en events organiseren van tijd tot tijd :)

Nog geen nieuws van Minecraft 1.3 maar we verwachten dat het niet al te lang meer op zich zal laten wachten.

We’re welcoming Awesomeo_5000 to our admin club of our server. Together with me (Clavus), Darkstar and Corby he will help maintain our server and organize events from time to time :)

No news of Minecraft 1.3 as of yet, but we expect it won’t be long now.

Map restart date change

Ik heb besloten dat het waarschijnlijk beter is op Minecraft 1.3 te wachten voordat we de map restarten. De huidige map blijft dus voorlopig nog draaien.

I’ve decided that it’s probably better to wait for Minecraft 1.3 before restarting the map. The current map will stay on for the time being.

New shop items and map restart date

Er zijn nieuwe items in onze Green-Coins shop voor de server. Batch of Iron, Wiring, Fairy Dust en Interior Design. De geldigheidsduur van Conqueror en Backpack is nu tweemaal zo lang (14 dagen) en Conqueror is relatief goedkoper geworden.

Het is binnenkort ook weer tijd om weer een verse map te starten. Het doel is om rond 1 juni de boel te verversen, maar met de release van Minecraft 1.3 om de hoek kan het nog verschuiven. Ik hou jullie op de hoogte :)

There are new items in our Green-Coins shop for the server. Batch of IronWiringFairy Dust and Interior Design. The duration of Conqueror and Backpack are now twice as long (14 days) and Conqueror is relatively cheaper now.

It won’t be long until we start a new map. The current target date is around the 1st of June to refresh the whole lot, but with the release of Minecraft 1.3 around the corner that date might shift. I’ll keep you guys posted :)

I’m going to strangle a puppy now

De faction data is weer verloren gegaan. Er was eerder iets corrupt geraakt waarna blijkbaar bij ELKE server restart de faction data verloren gaat. Nu heb ik alle relevante faction data files verwijderd en blijkbaar is het nu gefixed. Maar de faction data is dus weer blanco. Sorry D:

The faction data has been lost again. Earlier something must’ve gone corrupt since apparently we lost the faction data at EVERY server restart. I have now removed all relevant faction data files, which seems to have fixed the issue. But the faction data is thus a blank sheet again. Sorry D: